prihlaska

Žiadosť o získanie občianstva

Občanom Prvej detskej prázdninovej republiky Tralaland 2018 sa môže stať každé dieťa vo veku od 8 do 13 rokov, ktoré si podá po dohode s rodičmi (alebo prostredníctvom nich) žiadosť o získanie občianstva. Žiadosť môžete odoslať poštou alebo cez internet do prezidentskej kancelárie Tralalandu. Pozor, počet udelených víz je každoročne obmedzený, preto platí pravidlo, kto skôr príde...

Nakoľko sme v dobe internetu, nepoužívame už papierové, ale plne elektronické prihlášky, aby sme tak šetrili životné prostredie. Preto Vám budeme zasielať v polovici februára e-mail s internetovým formulárom - detailnou prihláškou, ktorý bude potrebné vyplniť a odoslať nám naspäť do kancelárie. Tak isto od nás v tomto e-maili obdržíte údaje k úhrade. Po splnení všetkých náležitostí Vám v polovici mesiaca máj 2018 zašleme POBYTOVÉ VÍZUM TRALALAND 2018.


Prihlasovanie sa na rok 2018 otvoríme
2. januára 2018.